• INFÖR DIN FLYTTSTÄDNING GARANTI CHECKLISTA KONTAKT
 • Flyttstädnings Garanti

  Garanti på din flyttstädning

  Vi lämnar garanti på flyttstädningen. 
  Eventuell påpekning vid besiktningen åtgärdas självklart snarast möjligt av oss.
  Eventuellt klagomål som uppkommer efter kundens godkännande beaktas ej. 
  Vi rekommenderar att beställaren eller nya ägaren närvarar vid avslutning av städning för en besiktning.

  Tid för besiktning kan meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

  Reklamation

  Reklamationsrätten är gällande i -- dagar efter tjänstens avslutande. 
  Ärenden inkomna senare än -- dagar beaktas ej. 
  Reklamationstiden kan förlängas I särskilda fall enligt överenkommelse.

   

  Skada

  Vi är ansvarsförsäkrade hos ----- på upp till 10 miljoner kronor.
  Om en skada skulle uppstå på grund av vår oaktsamhet från vår sida står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. 
  Om skada uppstår på grund av fel eller bristande information från dig som kund eller från tredje part, ansvarar vi ej för denna skada.